Capgemini Belgium will recruit 170 new colleagues still this year

| News alert
Capgemini Belgium, part of the Capgemini Group, a global leader in consulting, technology and outsourcing services, has the ambition to make 170 new hires in 2016. This was announced by Alain Olivier, Managing Director Capgemini Belgium NV/SA.

 

Diegem, 16 juni 2016 – Capgemini Belgium, filiaal van de Capgemini Group, wereldwijd een van de toonaangevende bedrijven wat betreft consultancy, IT services en informatiebeheer, heeft de ambitie om 170 nieuwe aanwervingen te doen in 2016, zo kondigt Alain Olivier, Managing Director van Capgemini NV/SA aan.

Het bedrijf is de jongste jaren sterk gegroeid en heeft nog dit jaar verschillende nieuwe projecten in het verschiet, waarvoor een groot aantal profielen zullen nodig zijn. Bovendien verwacht Capgemini nog een zeer sterke groei in de nabije toekomst, vooral op het vlak van haar key offerings, zijnde Cloud Services, Insights & Data, Testing Services en Digital.

De meest gezochte profielen (bachelors of masters) zijn ingenieurs, IT en voor Capgemini Consulting management consultants. Voor een volledig overzicht van de vacatures, kan u terecht op https://www.be.capgemini.com/careers  Capgemini Belgium heeft een sterke reputatie als werkgever, getuige haar certificatie als Top Employer Belgium die ze reeds elf jaar op rij verdiend heeft.

 

 

Diegem, le 16 juin 2016 – Capgemini Belgique, filiale du Groupe Capgemini, un des leaders mondiaux en matière de conseil, services informatiques et gestion de l’information, a l’ambition d’engager 170 nouveaux collaborateurs en 2016, annonce Alain Olivier, administrateur-délégué de Capgemini Belgique.

La société a fortement crû ces dernières années et a encore cette année plusieurs nouveaux projets en vue, pour lesquels un grand nombre de profils seront requis. En outre, Capgemini s’attend à une très forte croissance dans un avenir proche, notamment au niveau de ses offres clés, c’est-à-dire Cloud Services, Insights & Data, Testing Services et Digital.

Les profils (master ou bachelier)  les plus recherchés sont les ingénieurs, les informaticiens et, pour Capgemini Consulting, les consultants en management. Pour un aperçu complet des offres d’emploi, rendez-vous sur https://www.be.capgemini.com/careers. Capgemini Belgium a une solide réputation en tant qu’employeur, en est pour preuve sa certification en tant que Top Employer Belgium, obtenue pour la onzième année consécutive.